İttifak Holding'ten tahsisli sermaye artırımı

İttifak Holding A.Ş'de, tahsisli sermaye artırımı için yönetim kurulu kararı alındı.

İttifak Holding A.Ş'de, tahsisli sermaye artırımı için yönetim kurulu kararı alındı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

''28.05.2020 tarihli gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, şirketimizin 600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde, 90.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL'ye artırılmasına, artırılacak sermayeyi temsil eden beheri 1,0 TL nominal değerli 10.000.000 TL payın diğer ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak tahsisli ihraç edilmesine, sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek, toplam 10.000.000 TL nominal payın, B grubu imtiyazsız ve Borsa'da işlem görebilir nitelikte olmasına, tahsisli olarak gerçekleştirilecek sermaye artırımında 10.000.000 TL nominal değerli B grubu payın Noya Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye satılmasına ve satış işleminin Borsa İstanbul A.Ş'nin toptan alış satış işlemlerine ilişkin prosedür kapsamında yapılmasına, Borsa İstanbul A.Ş'de satışı yapılacak payların satış fiyatının toptan alış satış işlemlerine ilişkin prosedür'ün 7.1 maddesine göre hesaplanacak fiyattan gerçekleştirilmesine, aracılık işlemleri için Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına, bu konuyla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul (BİST), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Takas ve Saklama Bankası A.Ş (TAKASBANK) ve diğer resmi ve özel kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve sermaye artırımının gerektirdiği işlemlerin SPK tebliğleri ve diğer mevzuat çerçevesinde tamamlanmasına, bu işlemlerin yürütülmesi için şirket yönetim kurulunun yetkili kılınmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.''
 


Hibya Haber Ajansı

Okunma